مقاله شناسايي مدولاسيون هاي خانواده QAM از روي منظومه آن بر اساس انطباق الگو و بکارگيري الگوريتم خوشه بندي TTSAS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي مدولاسيون هاي خانواده QAM از روي منظومه آن بر اساس انطباق الگو و بکارگيري الگوريتم خوشه بندي TTSAS
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم خوشه بندي TTSAS
مقاله انطباق الگو
مقاله شبکه عصبي مصنوعي همينگ
مقاله شناسايي خودکار مدولاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نگار
جناب آقای / سرکار خانم: برنگي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي نوع مدولاسيون، در سال هاي اخير توجه فزاينده اي را چه در بخش هاي نظامي و چه در بخش هاي تجاري به خود جلب کرده است. در اين راستا اکثر روش هاي تشخيص و طبقه بندي مدولاسيون برمبناي استفاده از مولفه هاي سيگنال مدوله شده استوار بوده است. در اين مقاله با استفاده از منظومه علايم سيگنال مدوله شده، بکارگيري الگوريتم خوشه بندي TTSAS و انطباق آن با الگوي استاندارد، موفق به تفکيک سطوح و شناسايي مدولاسيون هاي خانواده QAM شديم. نتايج بدست آمده حکايت از توانايي اين روش در شناسايي مدولاسيون با دقت بالا و سرعت همگرايي مناسب، در حضور نويز دارد.