مقاله شناسايي منابع نوسان قيمت توليد کننده محصولات کشاورزي (مطالعه موردي گوشت گوساله و ماکيان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۸۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي منابع نوسان قيمت توليد کننده محصولات کشاورزي (مطالعه موردي گوشت گوساله و ماکيان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوشت
مقاله قيمت توليد کننده داخلي و جهاني
مقاله نرخ ارز
مقاله نرخ تعرفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردي بازار هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي منابع نوسان قيمت توليد کننده داخلي محصولات کشاورزي مي پردازد. يافته هاي حاضر از آن جهت که به شناسايي و معرفي منابع نوسان قيمت گوشت گوساله و ماکيان (به عنوان مواردي از منابع تامين پروتئين) مي پردازد، حايز اهميت است. براي اين منظور، از اطلاعات سالانه (۸۶ – ۱۳۸۰) مربوط به گوشت گوساله و ماکيان، به عنوان مطالعه موردي استفاده شده است. روش به کار رفته بر پايه مدل شناسايي منابع نوسان ليفرت طراحي شده است که از قيمت هاي داخلي و جهاني و نرخ ارز و نرخ هاي تعرفه وارداتي استفـاده مي کنـد. نتـايج حاصل مويد آن است که در بازار گوشت گوساله طي سال هاي ۸۲ – ۱۳۸۰ و ۸۶ – ۱۳۸۴ تغييرات نرخ تعرفه و طي سال هاي ۸۴ – ۱۳۸۲ قيمت هاي جهاني بيشترين سهم را در نوسان قيمت داخلي داشته است. در بازار گوشت ماکيان طي سال هاي ۸۳ – ۱۳۸۰ و ۸۶ – ۱۳۸۵ تغييرات نرخ تعرفه بيشترين سهم را در نوسان قيمت داخلي داشته است و قيمت هاي جهاني طي سال هاي ۸۵ – ۱۳۸۳ اين نقش را ايفا نموده است. هم چنين، انتقال ناقص تغييرات قيمت هاي تجاري که عمدتا نه به جهت سياست گذاري بلکه به خاطر زير ساخت بازار توسعه نيافته است نيز در ايجاد نوسانات موثر هستند. بدين ترتيب استنباط مي شود که مهم ترين منابع نوسان، قيمت هاي جهاني و نرخ هاي تعرفه مي باشند. کشور ايران پذيرنده قيمت هاي جهاني است وليکن مي تواند بر تغييرات نرخ تعرفه موثر باشد، بايد راه کاري اساسي و بلند مدت در اين راستا مشخص شود و لازمه اين کار پرهيز از روزمرگي در سياست گذاري هاي تعرفه اي و نگاهي اصولي به مبحث نرخ گذاري است.