مقاله شناسايي مولكولي عوامل مايكوپلاسمايي در موارد مشكوك به پلوروپنوموني واگير بزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي مولكولي عوامل مايكوپلاسمايي در موارد مشكوك به پلوروپنوموني واگير بزان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلوروپنوموني واگير بزان
مقاله مايكوپلاسما كاپري كولوم كاپري پنوموني
مقاله روش كشت
مقاله روش PCR
مقاله بز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوصفت زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اطيابي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: پوربخش سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلوروپنوموني واگير بزان از مهمترين عفونت هاي شايع در منطقه خاورميانه است. تاكنون گزارشي از شناسايي و جداسازي گونه هاي درگير در ايران وجود ندارد. هدف از اين مطالعه، جداسازي و شناسايي مولكولي عوامل مايكوپلاسمايي موارد مشكوك به اين بيماري در گله هاي بومي بز مي باشد. مجموع ۱۰۰ نمونه ريه از ۲۰ گله مشكوك به پلوروپنوموني، از كشتارگاه هايي در نزديكي كرمانشاه، در طول سال هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۶ جمع آوري و به آزمايشگاه ميكروبيولوژي منتقل شدند. ضايعات ميكروسكوپي شامل هپاتيزاسيون ريوي با زخم هاي خاكستري و سفيد (جامدشدن) و ظاهر منقوط و فيبريني و يا بدون فيبرين بودند. نمونه ها در محيط كشت PPLO براث و آگار كشت داده شدند. پس از پاساژهاي متعدد، از ۴ گله مشكوك، تك كلوني تخم مرغي شكل مايكوپلاسما جداشد ۲۲٫۲) درصد). سپس DNA نمونه ها به روش فنل- كلروفورم استخراج شدند و تحت واكنش PCR با استفاده از پرايمر اختصاصي جنس قرار گرفتند. علاوه بر ‌۴ نمونه مثبت قبلي در كشت، نمونه هاي ۵ گله ديگر آلودگي به جنس مايكوپلاسما را در واكنش PCR نشان دادند ۴۵) درصد). بررسي نمونه ها در واكنش PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي از نظر كلاسترمايكوييدس، گونه هاي كاپري كولوم كاپري پنومونيه و مايكوئيدس مايكوئيدس كلوني بزرگ در كنار گونه آگالاكتيه (به عنوان كنترل منفي) نشان داد كه آلودگي به اين گونه ها وجود ندارد. با اين وجود اعلام وضعيت هاي عاري بودن گله هاي بز در ايران، از نظر ابتلا به پلوروپنوموني واگير نيازمند تحقيقات وسيعتر و مطالعه تعداد نمونه هاي بيشتر درآينده است.