مقاله شناسايي نشانگرهاي مولكولي اختصاصي سيتوپلاسم نرعقيم WA در برنج و توليد نشانگرهاي اختصاصي SCAR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي نشانگرهاي مولكولي اختصاصي سيتوپلاسم نرعقيم WA در برنج و توليد نشانگرهاي اختصاصي SCAR
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله نرعقيمي سيتوپلاسمي
مقاله نشانگرهاي مولكولي
مقاله RAPD؛ SCAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي خواه اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه از ۴ لاين نرعقيم سيتوپلاسمي و ۴ لاين نگهدارنده متناظر با آنها جهت بررسي هاي مولكولي استفاده شد. با استفاده از ۳۵ آغازگر RAPD اقدام به تكثير دي. ان. ا. لاين هاي ايزوسيتوپلاسميك نرعقيم و نگهدارنده شد. پنج آغازگر RAPD توانستند پنج نوار چندشكل ميان لاين نرعقيم سيتوپلاسمي ندا-A و لاين نگهدارنده آن ندا –B پيدا نمايند. براي تاييد بيشتر ارتباط نوارهاي شناسايي شده با سيتوپلاسم نرعقيم يا نربارور، از اين ۵ آغازگر براي غربال دي. ان. ا. شش لاين نرعقيم و نگهدارنده هم استفاده شد كه از ميان آنها تنها دو آغازگر OPC05 و OPH03 توانستند نوارهاي اختصاصي سيتوپلاسم نرعقيم را تكثير كنند. آغازگرهاي OPC05 و OPH03 توليد نوارهايي به ترتيب به طول ۵۰۰~ جفت باز و ۱۹۰۰~ جفت باز نمودند. نوار ۱۹۰۰~ جفت بازي توليد شده توسط OPH03  با موفقيت در پلاسميد pGEM-T همسانه سازي و سپس توالي يابي شد. بر اساس توالي اين نوار، چندين آغازگر جديد SCAR طراحي و ساخته شد و از آنها براي يافتن چندشكلي ميان لاين هاي نرعقيم و نگهدارنده استفاده شد. نتايج PCR با اين آغازگرهاي SCAR حاكي از آن است كه دو تا از اين آغازگرها در تركيب با هم (SCARmt01R-SCARmt01F)  قادر به توليد چندشكلي ميان لاين هاي نرعقيم و نگهدارنده هستند. همچنين استفاده از آغازگرهاي تركيبي RAPD منجر به توليد چندشكلي ميان لاين CMS و لاين نگهدارنده توسط آغازگرهاي OPA01-OPB04  شد. همسانه سازي و توالي يابيِ نوار توليد شده توسط اين آغازگرها و طراحي سه جفت نشانگر SCAR جديد بر اساس اين توالي، نيز منتج به شناسايي يك نشانگر همبارز و اختصاصي SCAR با قابليت بازشناسي لاين هاي CMS از لاين هاي نگهدارنده شد. شناسايي اين نشانگرها و استفاده از آنها در تركيب با هم مي تواند به پيشبرد اهداف اصلاحي در برنامه توليد برنج هيبريد كمك شاياني نمايد.