مقاله شناسايي نقش ساختارهاي طبيعي در شکل گيري منظر فرهنگي سكونتگاه باستاني تخت سليمان با استفاده از فناوري نوين دورسنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي نقش ساختارهاي طبيعي در شکل گيري منظر فرهنگي سكونتگاه باستاني تخت سليمان با استفاده از فناوري نوين دورسنجي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکاب افشار
مقاله تخت سليمان
مقاله داده هاي ماهواره اي
مقاله منظر فرهنگي
مقاله حفاظت جامع محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني بهبهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي بهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: آقاابراهيمي ساماني فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتيان رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود مطالعات گسترده اي که در زمينه هاي مختلف هنر، معماري، باستان شناسي و تاريخي منطقه تکاب افشار و محوطه باستاني تخت سليمان تاکنون انجام شده است، در مورد ساختار هاي طبيعي تشکيل دهنده منظر منطقه و تاثيرگذاري اين ساختارها و تعاملات بين آنها، اطلاعات اندکي موجود است. هدف از اين مقاله معرفي و شناسايي نقش ساختارهاي طبيعي در شکل گيري منظر فرهنگي تکاب افشار-تخت سليمان با استفاده از پردازش و تفسير داده هاي ماهواره اي TM، ETM+ و Quick bird و مستند سازي بستر طبيعي و تاريخي منطقه تخت سليمان تکاب آذربايجان غربي است. اين روش از جديدترين شيوه هاي مطالعه و تحليل پهنه هاي تاريخي، طبيعي است. در اين روش تفاوت در معيارهايي چون بافت، اندازه، زمينه رنگي، شکل و الگوي عناصر و بررسي همايندي اين معيارها و تطبيق آنها با ويژگي هاي ساختاري محيط و روي هم اندازي و تکميل اطلاعات در سيستم نرم افزاري GIS بر اساس الگوهاي مناسب با منطقه مورد مطالعه و تطابق با مطالعات ميداني تخصصي در زمينه هاي مختلف، مورد تحليل قرار گرفته و منجر به تامين اطلاعات دقيق و گسترده محيط طبيعي و ساختارهاي فيزيکي منظر ساز در منطقه مي شود. با توجه به اهميت مقوله نوين مرمت و حفاظت جامع محيطي مناظر فرهنگي، دستاوردهاي اين تحقيق راهگشاي طرح حفاظت جامع و مرمت محيطي منطقه است. اين روش هم اکنون در ارتباط با برخي از مناظر فرهنگي ثبتي در فهرست ميراث جهاني در کشور ايران و در معدودي از کشورهاي پيشرفته به کار برده مي شود.