مقاله شناسايي نماتدهاي انگل گياهي فراريشه رزماري در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۲۸ تا ۴۳۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي نماتدهاي انگل گياهي فراريشه رزماري در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتدهاي انگل گياهي
مقاله رزماري
مقاله Tylenchina ،Merlinius ،Helicotylenchus
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهديخاني مقدم عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: مكرم حصار عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي نماتدهاي انگل گياهي فراريشه رزماري در محوطه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، طي سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ تعداد ۵۰ نمونه خاک و ريشه جمع آوري گرديد. نماتدها به روش الک و سانتريفوژ استخراج شدند. نماتدهاي استخراج شده با استفاده از روش تکميل شده دگريسه تثبيت و به گليسيرين منتقل شدند. پس از تهيه اسلايدهاي دايمي، با استفاده از ميکروسکوپ نوري خصوصيات ريخت شناسي و ريخت سنجي هر يک از نمونه ها بررسي شد. در اين تحقيق نه گونه از چهارجنس در زير راسته Tylenchina شامل گونه هايHelicotylenchus pseudorobustus، H. californicus، H. indicus، H. nigeriensis، Merlinius microdorus، M. indicus، Boleodorus thylactus، Psilenchus minor، P. hilarulus شناسايي شدند. در ميان گونه هاي مذکور، سه گونه H. indicus، H. nigeriensis، M. indicus براي اولين بار از ايران گزارش و توصيف مي شوند.