مقاله شناسايي نواحي کروموزومي مرتبط با مقاومت به يخ زدگي در گندم نان (Triticum aestivum L) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي نواحي کروموزومي مرتبط با مقاومت به يخ زدگي در گندم نان (Triticum aestivum L) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله مقاومت به يخ زدگي
مقاله نشانگرهاي ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سفاليان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت به يخ زدگي يک صفت کمي است که حداقل ده جفت کروموزوم از کل ۲۱ کروموزوم گندم در کنترل آن نقش دارند. بمنظور مکان يابي QTL هاي مرتبط با مقاومت به يخ زدگي، ۲۸۰ خانواده ۲:۳F حاصل از تلاقي نورستار، رقم پاييزه مقاوم به سرما و زاگرس، رقم بهاره حساس به سرما، در ۱۱ فقره دماي زير صفر تحت شرايط کنترل شده بررسي شدند. ارزيابي مقاومت به يخ زدگي توسط معيار LT50 صورت گرفت. چند شکلي والدين با ۲۰۰ نشانگر ريزماهواره بررسي و افراد ۲F با ۴۱ نشانگر چند شکل غربال شدند. بر اساس تجزيهQTL ، هفت نشانگرXgwm357، Xgwm148، Xgwm666، Xcfa2190، Xgwm499،Xgwm292 و Xgwm174 واقع بر کروموزوم هاي ۱A، ۲B،۵A ،۵B و۵D با تغييرات مقاومت به يخ زدگي (LT50) ارتباط نشان دادند.QTL  هاي پيوسته با اين نشانگرها در مجموع ۲۷ درصد از واريانس مقاومت به يخ زدگي را تبيين کردند. قابل ذکر است که QTL شناسايي شده در کروموزوم۱A  اولين بار در اين مطالعه گزارش گرديد.