مقاله شناسايي نيازهاي آموزشي زنان نوسواد نهضت سوادآموزي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي نيازهاي آموزشي زنان نوسواد نهضت سوادآموزي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي آموزشي
مقاله آموزشيارن
مقاله نياز فرهنگي
مقاله نياز اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي شملزاري عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نياز سنجي مطالعه اي است که طي آن اطلاعاتي براي برآورد نيازهاي يک گروه، جامعه يا سازمان جمع آوري مي شود و نيازسنجي آموزشي مي تواند به برنامه ريزي درسي، شناسايي مشکلات افراد، اندازه گيري يادگيري فراگيران، پاسخگو کردن، بهبود فعاليت ها يا ارايه بازخورد به افراد و مداخله آموزشي کمک کند. دراين تحقيق، با استفاده از برخي تکنيک هاي عمده نيازسنجي يعني تکنيک دلفاي، مصاحبه چهره به چهره و بارشي مغزي و انتخاب نمونه هايي از جامعه آموزشياران، کارشناسان و نو سوادان تلاش شد تا تنوع نيازهاي آموزشي نوسودان در ابعاد فرهنگي و اجتماعي مشخص شود. در مجموع، ۴۶ نياز فرهنگي و ۵۴ نياز اجتماعي از سوي گروه هاي مختلفي مطرح شد. تحليل اولويت بندي آموزشياران، کارشناسان و سوادآموزان از نيازهاي فرهنگي و اجتماعي نشان داد که بين نظر اين سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد.