مقاله شناسايي ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي با استفاده از روش تکثير هم دمايي به واسطه حلقه (LAMP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي با استفاده از روش تکثير هم دمايي به واسطه حلقه (LAMP)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت B
مقاله همودياليز
مقاله LAMP ،PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شناسايي بيماري هپاتيت B يکي از مشکلات اساسي مراکز همودياليز محسوب مي شود. هدف از اين پژوهش راه اندازي و بهينه سازي روش مولکولي تکثير هم دمايي به واسطه حلقه (LAMP) براي ارزيابي شيوع ويروس هپاتيت B در نمونه هاي سرمي افراد همودياليزي است.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت مقطعي – توصيفي بر روي سرم ۱۳۶ بيمار مراجعه کننده به ۳ مرکز همودياليز بيمارستان مصطفي خميني (۵۳ نمونه)، بيمارستان چمران (۵۴ نمونه) و بيمارستان عرفان (۳۱ نمونه) انجام شد. پس از استخراج
DNA با استفاده از ۶ پرايمر اختصاصي ژن HBsAg شرايط واکنش و غلظت مواد براي تشخيص HBV بهينه سازي گرديد. همچنين محصولات واکنش با استفاده از روش ژل الکتروفورز با استفاده از اتيديوم برومايد و سايبرگرين ارزيابي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه حساسيت روش بهينه سازي شده
LAMP، ۴ ذره ويروسي بود. همچنين اين روش ويژگي بسيار بالايي داشت. از افراد مراجعه کننده به بيمارستان مصطفي خميني ۱۳ مورد به وسيله تکنيک LAMP و ۷ مورد به وسيله PCR و از افراد مراجعه کننده به بيمارستان چمران ۴ مورد به وسيله تکنيک LAMP و ۲ مورد به وسيله PCR مثبت بودند. اما ميزان شناسايي ويروس در افراد مراجعه کننده به بيمارستان عرفان با استفاده از هر دو تکنيک يکسان (۲ مورد) بود.
نتيجه گيري: براي شناسايي ويروس هپاتيت
B، روش LAMP در مقايسه با روش PCR معمولي بسيار سريع تر، مقرون به صرفه تر و دقيق تر است.