مقاله شناسايي و اولويت بندي نسبت هاي مالي اثرگذار بر درآمد مشمول ماليات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و اولويت بندي نسبت هاي مالي اثرگذار بر درآمد مشمول ماليات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب براي حسابرسي مبتني بر ريسک
مقاله اظهارنامه هاي پر ريسك
مقاله نسبت هاي مالي
مقاله درآمد مشمول ماليات
مقاله تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عموري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي اظهارنامه هاي مالياتي پر ريسك و قرار دادن آنها در نمونه انتخابي حسابرس مالياتي، به منظور رسيدگي در هرنظام مالياتي از اهميت زيادي برخوردار است. در پروژه انتخاب براي حسابرسي مبتني بر ريسک (RAS) يكي از معيار هاي مهم در شناسايي اظهارنامه هاي پر ريسك موديان، نسبت هاي مالي اثر گذار بر درآمد مشمول ماليات است. بنابراين ،تحقيق حاضر به دنبال شناسايي و اولويت بندي نسبت هايي است كه مي توانند با اثرگذاري بر درآمد مشمول ماليات در تعيين ريسك اظهارنامه هاي موديان نقش اساسي ايفا نمايند. با به كارگيري پرسشنامه و تجزيه و تحليل داده هاي آن بر اساس تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP) اين نتيجه حاصل شد كه نسبت هايي از قبيل نسبت سود خالص، نسبت سود ناخالص، سود هر سهم، بازده سهام، بازده سرمايه در گردش كه به نوعي بر اساس سود شركت محاسبه مي شوند با اثر گذاري بر درآمد مشمول ماليات، در تعيين هاي ريسك اظهار نامه موديان از اهميت بيشتري برخوردار هستند.