مقاله شناسايي و بررسي تنوع گونه هاي نرمتنان رسوبات تالاب شادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي و بررسي تنوع گونه هاي نرمتنان رسوبات تالاب شادگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب شادگان
مقاله نرمتنان رسوبات
مقاله تنوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ده موردي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: روشن آرام
جناب آقای / سرکار خانم: نيكو سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جمع آوري نرمتنان رسوبات تالاب شادگان در پاييز ۱۳۸۷ با استفاده از گرب اکمن با سطح پوشش ۲۲۵ سانتي متر مربع در سه ايستگاه و با سه تکرار در هر ايستگاه انجام گرفت. نمونه هاي گرفته شده در محلول فرمالين ۵ درصد تثبيت و به آزمايشگاه دانشکده منابع طبيعي بهبهان منتقل گرديدند. در آزمايشگاه نمونه ها با استفاده از رزبنگال 1g/l رنگ آميزي گرديدند. بعد از شستشوي رسوبات و عبور از صافي با چشمه ۶۳ ميكرون نمونه ها با استفاده از ميكروسكوپ تشريحي مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع، ۵ جنس از ۵ خانواده، ۳ راسته و ۱ رده بر اساس ويژگيهاي بخشهاي سخت نرم تنان شناسايي گرديدند. در اين بررسي جنسهاي Mesalia sp. و Pirenella sp. براي اولين بار از استان گزارش مي شود. بر اساس نتايج اين تحقيق تنوع نرمتنان در تالاب شادگان بسيار كم گزارش مي شود.