مقاله شناسايي و بررسي جمعيت ماهيان تالاب هاي آق گل، پيرسلمان و مناطق تالابي رودخانه هاي گاماسياب و حرم آباد استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۷۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و بررسي جمعيت ماهيان تالاب هاي آق گل، پيرسلمان و مناطق تالابي رودخانه هاي گاماسياب و حرم آباد استان همدان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همدان
مقاله ماهيان
مقاله تنوع زيستي
مقاله تالاب آق گل
مقاله تالاب پيرسلمان
مقاله گاماسياب
مقاله حرم آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: نيك سرشت كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي هيبت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي که از پاييز ۱۳۸۶ تا تابستان ۱۳۸۷ صورت گرفت، به منظور شناسايي ترکيب گونه اي و فراواني ماهيان در ماهيان تالابهاي استان همدان٬ به صورت فصلي از ماهيان تالابهاي آق گل ملاير، پيرسلمان اسدآباد و مناطق تالابي رودخانه هاي حرم آباد و گاماسياب بوسيله دستگاه صيد الكتريكي، تور پرتابي و پره نمونه برداري شد. بر اساس نتايج بررسي هاي انجام شده بر روي ۲۹۸۳ ماهي صيد شده، ۲۳ گونه از ۴ خانواده كپورماهيان (Cyprinidae)، رفتگرماهيان خانواده هاي Balitoridae و Cobitidae و گامبوزيا ماهيان (Poeciliidae) شناسايي گرديد که به ترتيب داراي ۱۷، ۴، ۱ و ۱ گونه در مناطق مورد بررسي بودند. در تالابهاي آق گل ملاير، پيرسلمان اسدآباد و مناطق تالابي رودخانه هاي حرم آباد و گاماسياب بترتيب ۸، ۱۰، ۱۷ و ۱۹ گونه ماهي جداسازي گرديدند. همچنين ۱۹ گونه از گونه هاي بومي کشور و ۴ گونه ماهي شامل ماهي حوض، آمورنما يا آمورچه، کپور معمولي و گامبوزيا از گونه هاي غيربومي کشور هستند. در تالاب آق گل ماهي حوض نقره اي با ۸۲٫۶ درصد، در تالاب پيرسلمان رفتگرماهي Seminemacheilus sp. با ۲۶٫۹ درصد، در مناطق تالابي رودخانه هاي حرم آباد و گاماسياب، مرواريد ماهي موصل (Alburnus mossulensis) بترتيب با ۳۲٫۵ و ۳۱٫۸ درصد بيشترين فراواني را دارا بودند. در کل مناطق تالابي نيز، مرواريد ماهي موصل با ۲۸٫۰ درصد، ماهي حوض وحشي يا نقره اي با ۱۲٫۵ درصد و سياه ماهي فلس بزرگ (Capoeta aculeata) با ۱۱٫۷ درصد غالب بوده اند. در بين خانواده ها نيز، کپورماهيان ۷۸٫۴ درصد و رفتگرماهيان رودخانه اي ۱۶٫۸ (Balitoridae) درصد جمعيت تالابهاي همدان را تشکيل داده اند. در بين ماهيان شناسايي شده، انواع غير بومي حدود ۱۶٫۹ درصد را بخود اختصاص داده اند. در بين گونه هاي شناسايي شده، بترتيب سياه ماهي (buhsei C.) ، رفتگرماهي کرمانشاه (Barbatula kermanshahensis) ماهي سفيد رودخانه دجله(Squalius lepidus) ، ماهي کالاشپا ( Acanthobrama marmid ) و ۲ نوع از رفتگرماهيان شامل Seminemacheilus sp. و Oxynoemacheilus sp.  داراي بيشترين اهميت اکولوژيک هستند. بررسي کنوني نشان داد که تالابهاي اصلي استان همدان از نظر تنوع ماهي متوسط است.