مقاله شناسايي و بررسي فراواني ماهيان رودخانه قزل اوزن (استان زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و بررسي فراواني ماهيان رودخانه قزل اوزن (استان زنجان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه قزل اوزن
مقاله زنجان
مقاله فراواني
مقاله كپور ماهيان
مقاله ماهيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رامين محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري كاشاني مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه قزل اوزن يكي از مهمترين رودخانه هاي استان زنجان مي باشد. اين بررسي با هدف شناسايي و تعيين فراواني ماهيان رودخانه در طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ انجام و تعداد ۵ ايستگاه مطالعاتي انتخاب و نمونه برداري ماهيان با استفاده از تور پرتابي، ساچوك و دستگاه صيدالكتريكي انجام گرفت. نتايج نشان داد كه در اين رودخانه تعداد ۱۰ گونه ماهي از دو خانواده وجود دارند كه خانواده كپور ماهيان (Cyprinidae) داراي ۷ جنس و ۹ گونه بوده و بيشترين فراواني (۹۸٫۲) را دارا بود و خانواده سگ ماهيان جويباري (Balitoridae) با يك گونه حضور داشت. سياه ماهي (Capoeta capoeta gracilis) در سه فصل و در ايستگاه هاي ۳، ۴، ۵ و خياطه ماهي (Alburnoides bipunctatus) در يك فصل و در ايستگاه هاي ۱ و ۲ غالب بوده و در مجموع سياه ماهي، خياطه ماهي و اورنج (Barbus capito) به ترتيب با ۳۳٫۶، ۲۲٫۱ و ۱۳٫۱ درصد بيشترين فراواني را در طي مطالعه داشتند. همچنين ايستگاه ۳ با ۴ گونه كمترين و ايستگاه پايين دست (۱) با ۱۰ گونه بيشترين تعداد گونه را در خود جاي دادند.