مقاله شناسايي و بيماري زايي گونه هاي جنس Pythium روي گردو در نهالستان هاي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۳۷ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي و بيماري زايي گونه هاي جنس Pythium روي گردو در نهالستان هاي استان فارس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Pythium aphanidermatium ،Pythium deliense ،Pythium vexans
مقاله نهالستان گردو
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي ضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي و بررسي اهميت گونه هاي Pythium در پوسيدگي ريشه و طوقه گردو از نهالستان هاي استان فارس نمونه برداري شد. از بافت پوسيده طوقه و ريشه، قطعات پنج ميلي متر جدا شده و بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن با حوله کاغذي بدون ضدعفوني سطحي روي محيط کشت نيمه انتخابي CMA-PARP کشت گرديد. از بيست و سه جدايه بدست آمده هشت جدايه به P. vexans تعلق داشت. گونه مذکور از طوقه و رﻳﺸﻪ گردو در نهالستان هاي رودبال، زرقان، لپويي و آب باريک جدا گردﻳﺪ. پنج جدايهP. deliense  از طوقه گردو در نهالستان هاي بيست و دو بهمن، صد و ده، رودبال و آب باريک جداسازي گرديد. ده جداﻳﻪ از گونه P. aphanidermatium، از طوقه و ريشه گردو در نهالستان هاي بهرغان، زرقان، لپويي، صد و ده و بيست و دو بهمن جداسازي گرديد. عکس العمل طوقه و رﻳﺸﻪ نهال هاي دو ماهه ريز گردو به سه گونه vexans P.، P. deliense و P. aphanidermatium با ماﻳﻪ آلوده کننده آنها (در ﻣﺤﻴﻄ ورمي کوليت – عصاره دانه شاهدانه) در شراﻳﻄ گلخانه مطالعه شد. مقايسه درصد کلونيزاسيون طوقه، ريشه و درصد مرگ و مير نشان داد نهال هاي دو ماهه گردو ريز ياسوج به هر سه گونه حساس بودند، اما ريسه ‎هاي گونه P. aphaidermatium بيماري زاتر و مهاجم تر از دو گونه P. vexans و P. deliense بوده و با سرعت زيادي قادر به پيشروي و آلوده نمودن نهال هاي دو ماهه گردو ريز گردو در گلخانه بود.