مقاله شناسايي و تعيين پراکندگي ماهيان قنوات و رودهاي دايمي شهرستان قائنات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و تعيين پراکندگي ماهيان قنوات و رودهاي دايمي شهرستان قائنات
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودهاي دايمي
مقاله سياه ماهي
مقاله قائنات
مقاله قنات
مقاله گامبوزيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوهري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري صبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي ماهيان قنوات و رودهاي دايمي شهرستان قائنات، طي سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در چهار منطقه مركزي، نيمبلوك، زيركوه و زهان، نمونه برداري از ۶۷ قنات و ۶ رود با استفاده از تور پره با چشمه هاي ۲ ميلي متر انجام شد. نمونه هاي صيد شده در فرمالين ۱۰ درصد تثبيت و پس از انتقال به آزمايشگاه با استفاده از كليدهاي شناسايي تا حد گونه مورد شناسايي قرار گرفتند. از ۷۳ منبع آبي مورد بررسي، تنها در ۲۲ قنات و ۴ رود ماهي وجود داشت. گونه هاي شناسايي شده در اين منابع آبي شامل گونه گامبوزيا (Gambusia holbrooki) از خانواده کپورماهيان دندان دار و گونه سياه ماهي (Capoeta fusca) از خانواده کپورماهيان مي باشند. سياه ماهي گونه اي است که تنها از شرق ايران گزارش گرديده و به همين دليل از نظر حفظ ذخاير ژنتيکي بومي کشور ايران، بسيار با ارزش مي باشد.