مقاله شناسايي و جداسازي باکتري هاي موجود در ضايعات خارجي ماهي پرورشي شيپ (Acipenser nudiventris) در مجتمع تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد دکتر بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي و جداسازي باکتري هاي موجود در ضايعات خارجي ماهي پرورشي شيپ (Acipenser nudiventris) در مجتمع تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد دکتر بهشتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري
مقاله شيپ
مقاله ضايعات خارجي
مقاله گيلان
مقاله Acipenser nudiventris

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاظمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جعفري بهيار
جناب آقای / سرکار خانم: شناورماسوله عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تعداد ۶۹۲ عدد ماهي شيپ پرورشي (با دامنه وزني ۵۷۰-۱۹ گرم) از نظر ضايعات سطح خارجي بدن و وجود عوامل باکتريايي در آنها مورد بررسي قرار گرفتند. اين تحقيق از خرداد تا مهرماه ۱۳۸۶ در انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري دکتر دادمان و کارگاه تکثير و پرورش ماهيان خاوياري دکتر بهشتي که در مجاور حوزه سد سنگر رشت قرار دارند، انجام پذيرفت. تعداد ۲۳ عدد ماهي شيپ داراي ضايعات مشخص بر روي نقاط مختلف سطح بدن شناسايي و مورد نمونه برداري قرار گرفتند. در نتيجه اين بررسي بيشترين ميزان ضايعات در ناحيه صفحات استخواني (Scute) با درصد فراواني ۷۸٫۳ درصد و پس از آن به ترتيب، پوست (۳۹٫۱ درصد) و باله (۸٫۷ درصد) مشاهده شد. در بررسي باکتريايي نيز گونه هاي Aeromonas cavia و Acinetobacter lowffii هريک با درصد فراواني ۲۳٫۵ درصد بيشترين (نسبت به باکتري هاي جدا شده از کل) و گونه Pseudomonas flurescens و گونه اي از جنسEnterobacter  هريک با ۲٫۹ درصد کمترين فراواني را در ضايعات دارا بودند. همچنين گونه هاي Pseudomonas putida با ۱۴٫۷ درصد،Aeromonas sobria  با ۱۱٫۸ درصد،Acinetobacter calcoaceticus  با ۸٫۹ درصد،Klebsiella oxytoca  و Aeromonas (sp) هريک با ۵٫۹ درصد به ترتيب در رده هاي بعدي فراواني قرار داشتند. در پوست بيشترين درصد فراواني از گونه A.cavia با ۲۵٫۱ درصد (نسبت به ديگر باکتري هاي جدا شده از همين اندام) و در صفحات استخواني نيز بيشترين درصد فراواني از همين گونه با فراواني ۲۶٫۴ درصد ديده شد، در باله ها بيشترين ميزان متعلق به گونه A.lowffii با فراواني ۷۵ درصد بود. همان گونه که مشاهده مي گردد تمامي باکتريايي جدا شده در اين تحقيق از نوع گرم منفي مي باشند. با توجه به ارتباطي که بين گونه هاي باکتريايي جدا شده در اين بررسي و گونه هاي شناخته شده در محيط آب وجود دارد، مديريت بهداشتي از لحاظ تامين کيفيت مناسب آب و جلوگيري از افزايش بار آلي موجود در آن و جلوگيري از دستکاري بيش از حد و ايجاد آسيب هاي احتمالي که زمينه را براي هجوم عوامل باکتريايي فراهم مي نمايد، ضروري به نظر مي رسد.