مقاله شناسايي و رتبه بندي انگيزه هاي کارآفريني دختران دانش جو با روي کرد TOPSIS فازي: بررسي دانشجويان دختر گروه اقتصاد و حساب داري دانشگاه يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي و رتبه بندي انگيزه هاي کارآفريني دختران دانش جو با روي کرد TOPSIS فازي: بررسي دانشجويان دختر گروه اقتصاد و حساب داري دانشگاه يزد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله انگيزه هاي کارآفريني
مقاله دختران دانش جو
مقاله منطق فازي
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دموري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي آجي بيشه مهران
جناب آقای / سرکار خانم: منفرد شميم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دست يابي به توسعه پايدار در جهت تعالي انسان ها، کاهش نابرابري، و ايجاد عدالت اجتماعي، بدون در نظر گرفتن زنان و نقش چندگانه آنان در اجتماع، امکان پذيرنيست. امروز زنان، با در دست گرفتن بيش از نيمي از ظرفيت دانشگاه ها،متقاضياني مهارت ديده و داراي تحصيلات دانشگاهي اند، که از اين نظر بر مردان برتري يافته اند، هرچند که دربازار کار ايران سهمي ناچيز دارند.
با توجه به محدود بودن دامنه سرمايه گذاري از سوي دولت، خوداشتغالي و افزايش کارآفريني، به عنوان يکي از مهم ترين راه هاي حل مشکل بي کاري، مورد توجه قرار گرفته استو به دليل آن که شناسايي انگيزه هاي کارآفريني، به مسوولان در مورد سياست گذاري هاي حمايتي لازم از کارآفرينان کمک مي کند، اين نوشتار بر آن است با روي کردي فازي و با استفاده از روش TOPSIS، به شناسايي، ارزيابي، و رتبه بندي اين انگيزه ها در ميان دختران دانشجوي گروه اقتصاد و حساب داري دانشگاه يزد بپردازد.
نتايج پژوهش بيان گر آن است اصلي ترين انگيزه کارآفريني دختران دانشجو، فراهم سازي شرايط براي زندگي بهتر، و پس از آن مفيدبودن براي جامعه، دست يابي به استقلال، و شناخت و بروز استعداد ها و توانايي هاي شخصي است.