مقاله شناسايي و رتبه بندي راهکارهاي افزايش رضايت کاربران سيستم الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از AHP و برنامه ريزي صفر-يک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و رتبه بندي راهکارهاي افزايش رضايت کاربران سيستم الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از AHP و برنامه ريزي صفر-يک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمات الکترونيک
مقاله رضايت کاربران
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي
مقاله برنامه ريزي صفر و يک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتدل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنماي رودپشتي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکثر نظريه پردازان و محققان بر اهميت دو مفهوم رضايت مشتري وکيفيت خدمات توافق دارند و آنها را مفاهيمي بنيادي در مديريت خدمات مي دانند. با نگاهي بر ادبيات کيفيت درمي يابيم که عمده صاحبنظران، کيفيت را حاصل برآورده شدن انتظارات و به عبارت ساده تر رضايت مشتري مي دانند. هدف اين تحقيق شناسايي بهترين راهکار (استراتژي) افزايش رضايت کاربران سيستم الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده مي باشد، جهت رسيدن به اين هدف از تلفيق روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و برنامه ريزي صفر و يک استفاده شده است. بر اساس نتايج بدست آمده از مدل تلفيقي، راهکار (استراتژي) افزايش هوشمندي نظام خدمات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به عنوان بهترين راهکار (استراتژي) جهت افزايش رضايت کاربران سيستم الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده و به عبارتي افزايش کيفيت خدمات الکترونيک اين سيستم، شناسايي و انتخاب گرديد.