مقاله شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در فرآيند پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (CRM) مطالعه موردي: شرکت سهامي مخابرات استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در فرآيند پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (CRM) مطالعه موردي: شرکت سهامي مخابرات استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشتري ،رضايت مندي مشتري
مقاله سيستم مديريت ارتباط با مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده نظر
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لك زايي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه جدي به مشتريان، لازمه تداوم فعاليت در بازارهاي رقابتي امروزي است. از طريق جلب رضايت مشتريان، سازمانها مي توانند هزينه هاي توليديشان را کاسته و درآمدشان را نيز افزايش دهند. مديريت ارتباط با مشتري مي تواند به مديران و سازمانها در بر قراري يک ارتباط سازنده با مشتريان و همچنين حفظ آنها کمک نمايد. بنابراين، تدوين و استقرار يک سيستم مديريت ارتباط با مشتري کارآمد، جزء ضروريات سازمانهاي امروزي محسوب مي گردد. در اين تحقيق عوامل موثر (يعني عوامل فرهنگي، تکنولوژيکي، استراتژيکي، و ساختاري) در فرآيند پياده سازي سيستم CRM در شرکت مخابرات استان سيستان و بلوچستان مورد شناسايي و رتبه بندي قرار گرفتند. اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي بوده و جامعه آماري آنرا مديران و کارشناسان و کارمندان شرکت مذکور تشکيل مي دهند. فرضيات تحقيق با استفاده از آزمون t استيودنت و آزمون فريدمن مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان دادند که در فرايند پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري بالاترين امتيازات به عوامل فرهنگي و پايين ترين امتيازات به عوامل ساختاري اختصاص دارند. بنابراين براي موفقيت در فرآيند پياده سازي سيستم CRM، شرکت مخابرات استان سيستان و بلوچستان مي بايست توجه جدي بر عوامل ساختاري نمايد.