مقاله شناسايي و رتبه بندي عوامل کليدي موثر در توسعه محصول جديد (NPD)، در گروه خودرو سازي سايپا با رويکرد AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۸۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي و رتبه بندي عوامل کليدي موثر در توسعه محصول جديد (NPD)، در گروه خودرو سازي سايپا با رويکرد AHP
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه محصول جديد
مقاله عوامل کليدي در توسعه محصول،AHP؛ NPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدسعيدي سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: ممقاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه محصول جديد (New Product Development)، و اهميت آن براي شرکتها به عنوان رويکردي نو، هر چند با ريسکهايي همراه است، اما شناخت عوامل کليدي اين رويکرد، ميتواند در کاهش ريسکهاي تصميم گيري براي مديران مفيد باشد. در اين تحقيق سعي شده با مطالعات کتابخانه اي و مشاوره با اساتيد، مديران و صاحب نظران در بخشهاي مرتبط با توسعه محصول در گروه خودرو سازي سايپا، تا حد امکان عوامل کليدي و شاخصهاي آن شناسايي شوند. لذا با پيش آزمون از ۱۲ خبره، ۴ عامل کليدي تکنولوژي، بازاريابي، تجارتي کردن و مديريت تيم توسعه محصول، معين و اهميت شاخصها مشخص شد و ۵ شاخص با اهميت براي هر عامل انتخاب گرديد، سپس با رويکرد آزمون مقايسات سلسله مراتبي زوجي AHP (Analytical Hierarchy Process)، از ۲۳ مدير و صاحب نظر در قسمتهاي مربوط (بخشهاي استراتژي توسعه محصول، فني و تامين قطعات و بازاريابي)، ۲۱ پرسشنامه قابل اتکا جمع آوري شد. بعد از تست نسبت سازگاري، نظرات ادغام شدند و اهميت عاملها و شاخصها با مقايسات زوجي به ترتيب عوامل بازاريابي، مديريت تيم توسعه محصول، تکنولوژي و تجارتي کردن به عنوان عوامل مهم در اين فرايند شناخته شدند که شناخت و تعيين اولويت اين عوامل در تدوين و اجراي استراتژي توسعه محصول، روند موفقيت را تسريع و تسهيل نموده و ريسک تصميم گيري را کاهش خواهد داد.