مقاله شناسايي و رتبه بندي موانع توسعه سامانه ملي خريد و فروش فناوري (فن بازار) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۹۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و رتبه بندي موانع توسعه سامانه ملي خريد و فروش فناوري (فن بازار) در ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري
مقاله مديريت فناوري
مقاله فن بازار
مقاله رتبه بندي
مقاله مدل مکينزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علايي طباطبايي سيداحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي چندسالي که از شكل گيري فن بازار در کشور مي گذرد، ساختار مذکور به دلايل مختلف به عنوان بازار فناوري فعاليت نكرده و عملكرد خود را محدود به اطلاع رساني در حوزه هاي مختلف كرده است. اين در حالي است كه وظيفه اصلي فن بازار و كاركردي كه باعث ايجاد ارزش افزوده مي شود، عملكرد آن به عنوان سامانه خريد و فروش فناوري است. در اين مقاله بعضي از عوامل تاثيرگذار بر اين مشکل، احصا شده اند. آنچه در مقاله حاضر مدنظر است، بررسي موانع و چالش هاي شكل گيري و توسعه فن بازار و يافتن ميزان اهميت آنهاست كه از طريق ارزيابي مجدد و روزآمد كردن مطالعات انجام شده در مورد فن بازار و و احصاء موانع در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و… انجام خواهد شد. همچنين از روش هاي آماري رگرسيون مرحله اي و نيز تحليل همبستگي، ميزان اهميت هركدام از موانع مذكور مشخص خواهد شد.
با مشخص شدن موانع مذكور و نيز ميزان اهميت آنها، علاوه بر برنامه ريزي بهتر و دقيق تر براي ايجاد فن بازار ملي، مراكز متولي مانند پارك هاي علم و فناوري كه وظيفه مديريت تحقيق و توسعه را بر عهده دارند، تلاش خود را معطوف به داشتن ساختاري متمركز، كارآمد و در خدمت توسعه فناوري كشور خواهند كرد. بنابراين، مقاله حاضر سعي بر آن دارد تا ضمن احصاء كردن موانع مذکور، به منظور برنامه ريزي براي رفع موانع، ميزان اهميت و تاثيرگذاري هرکدام را نيز مشخص نمايد.