مقاله شناسايي و رتبه بندي موانع موثر بر عدم استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي و رتبه بندي موانع موثر بر عدم استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله معلمان
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشك محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ماه زاده پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: کارکردهاي متعدد و متنوع فناوري اطلاعات و ارتباطات تمامي سازمان ها و از جمله نظام آموزشي را دچار تغيير و تحولات اساسي کرده اند؛ اما به نظر مي رسد آن چنان که شايسته است فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي مورد استفاده معلمان قرار نمي گيرد، از اين رو هدف پژوهش توصيفي حاضر، شناسايي و رتبه بندي موانع موثر بر عدم استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بوده است که جهت تحقق اين امر، پرسش نامه محقق ساخته اي ميان معلمان دبيرستان هاي شهر تهران توزيع و داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون هاي تي و فريدمن تحليل شدند، نتايج حاکي از آن است که مهم ترين موانع عدم استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان، عوامل زيرساختي – فني، فردي، اقتصادي و فرهنگي – آموزشي بوده اند که متناسب با هر يک پيشنهادهايي ارایه شده است.