مقاله شناسايي و عارضه يابي مديريت زنجيره تامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي و عارضه يابي مديريت زنجيره تامين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره تامين
مقاله رتبه بندي
مقاله عارضه و SCOR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري قره بلاغ هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کمتر سازمان يا موسسه اي را مي توان يافت که براي ارايه کالا يا خدمت خود به همکاري با ساير سازمان ها نياز نداشته باشد. بنابراين، براي توليد يک محصول يا ارايه يک خدمت، سازمان هاي مختلفي با يکديگر همکاري مي کنند. امروزه سازمان ها دريافته اند که سود حاصل از اين همکاري بيش از حالت هايي است که بدون هماهنگي با سازمان هاي مرتبط انجام مي دهند. در گذشته سازمان ها با يکديگر همکاري و ارتباط کوتاه مدت داشته و به کسب سود حداکثر در کوتاه مدت مي انديشيدند؛ ولي امروزه اين سازمان ها با همکاري يکديگر به روابط بلند مدت و به کسب سود با يکديگر همکاري مي کنند. از اين رو، يکي از راه هاي پاسخگويي به روابط بلند مدت و کسب سود بيشتر و سهيم شدن اطلاعات سازمان ها با همديگر، مديريت زنجيره تامين(SCM)  مي باشد.
در اين مقاله به بيان تعريف، مفهوم و مولفه هاي اصلي مديريت زنجيره تامين، مدل مرجع عمليات زنجيره تامين و سطوح آن پرداخته مي شود و سپس مطالعه موردي در يک شرکت توليدي نمونه با توجه به فرآيندهاي مدل جهاني
SCOR  مورد بررسي قرار مي گيرد؛ سپس با توجه به بهترين عملکردهاي مدل جهاني SCOR، شکاف بين عملکردها و فرآيندهاي مرتبط با آن عملکردها شناسايي شده و در نهايت پروژه هاي بهبود شناسايي و اولويت بندي مي شوند.