مقاله شناسايي و معرفي مارمولک هاي خرانق و ندوشن استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي و معرفي مارمولک هاي خرانق و ندوشن استان يزد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مارمولک ها
مقاله خرانق
مقاله ندوشن
مقاله استان يزد
مقاله فلات مرکزي ايران
مقاله خصوصيات زيستي رفتاري
مقاله توليدمثل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اريس سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپوياني نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر شناسايي و معرفي مارمولکهاي بخش خرانق (شمال شرقي استان يزد ) براي اولين بار و بررسي وضعيت مارمولک هاي ندوشن (شمال غربي استان يزد) به منظور مقايسه است، که در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ انجام شده و نهايتا ۶۶ مارمولک جمع آوري شدند که شناسايي هر نمونه در سطح خانواده، جنس، گونه و زير گونه بر اساس کليدهاي شناسايي کتاب مرجع (مارمولک هاي ايران اثرS.C.Anderson.1999 ) صورت گرفته است. خانواده هاي Agamidac شامل: (جنس Laudakia، گونهLaudakia nupta ، زير گونه Laudakia nupta nupta 6 نر، ۶ ماده (خرانق) و جنسTrapelus ، گونه Trapelus agilis و زير گونه Trapelus agilis agilis 18 نر، ۱۷ ماده (خرانق – ندوشن) و جنس Phrynocephalus، گونهPhrynocephalus scutellatus 1  نر، ۱ ماده (خرانق) و خانواده Lacertidae شامل: (جنس  Eremias،گونه Eremias persica 1 نر، ۱ ماده (ندوشن) و جنس Mesalina، گونه Mesalina watsonana 1  نر، ۱ ماده (خرانق – ندوشن) و خانوادهGekkonidae  شامل: (جنس Bunopus، گونه Bunopus crassicauda 8  نر، ۷ ماده (خرانق – ندوشن) يافت شدند. هر نمونه از جنبه هاي مختلف زيستي مورد بررسي قرار گرفت از جمله مي توان مطالعات مورفولوژيکي (شکل ظاهري، رنگ آميزي بدن و اندازه گيري هاي بيومتريک ومريستيک) و خصوصيات زيستي – رفتاري (زمان فعاليت (روز و شب)، نحوه فعاليت به صورت انفرادي يا دسته جمعي) قلمرو زيستي (محل ها و تنوع مکان هاي زيستي ، مقدار فراواني غذا ،نوع خاک، هم زيستي با هم نوعان و ساير گونه ها)، رژيم غذايي و رفتارهاي توليد مثلي (فصل و ماه هاي تخم گذاري، تعداد دفعات تخم گذاري، تعداد تخم ها در هر تخم گذاري و اندازه و شکل آن ها) را نام برد.