مقاله شناسايي و پراکنش ويروس لکه حلقوي بافت مرده هسته داران در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي و پراکنش ويروس لکه حلقوي بافت مرده هسته داران در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون ساندويچ دوطرفه الايزا
مقاله Prunus necrotic ring spot virus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله نژاد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير علايم بيماري هاي ويروسي روي درختان ميوه هسته دار در استان گلستان به صورت حاد، در سطح وسيعي از باغات مشاهده شد. به منظور بررسي ويروس هاي مهم هسته داران، نمونه برداري طي فصل زراعي ۸۵-۱۳۸۴ از مناطق مهم كشت، صورت گرفت. نمونه برداري از درختان گيلاس، هلو، آلو، زردآلو و شليل مشكوك به آلودگي كه داراي علايم موزاييك، كلروز، لكه حلقوي، لكه غربالي، پيچيدگي، رنگ پريدگي حاشيه و ريز بودن برگ ها و كوتولگي درخت بودند، ۸۰۰ نمونه جمع آوري گرديد و از طريق آزمون ساندويچ دوطرفه الايزا و با استفاده از كيت الايزاي ويروس لكه حلقوي بافت مرده هسته داران، ويروس آبله اي آلو، كوتولگي آلو، پيچيدگي برگ گيلاس و موزاييك تمشك شناسايي ها صورت پذيرفت. نتايج تست هاي سرولوژيکي نشان داد از بين ۵ ويروس مذکور، آلودگي ويروس لكه حلقوي بافت مرده هسته داران در ميزبان هاي آلو، هلو و شليل مثبت، اما در نمونه هاي زرد آلو و گيلاس منفي بود. هم چنين بالاترين ميزان آلودگي در گنبد و علي آباد روي ارقام خارجي هلوي ۶۰ روزه (۵۵/۶ درصد) و شليل ردگلد (۲/۳ درصد) به دست آمد.