مقاله شناسايي پاتوتيپ هاي قارچ Didymella rabiei، عامل برق زدگي نخود در استان هاي ايلام و كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي پاتوتيپ هاي قارچ Didymella rabiei، عامل برق زدگي نخود در استان هاي ايلام و كرمانشاه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماريزايي
مقاله Didymella rabiei
مقاله پراكنش
مقاله ارقام افتراقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهي خشنود
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع بيماريزايي قارچ Didymella rabiei در استانهاي ايلام و كرمانشاه با هدف شناسايي پاتوتيپ ها در اين قارچ مورد ارزيابي قرار گرفت. يكصد جدايه از اين قارچ در مناطق مختلف كشت نخود طي سال ۱۳۸۶ جداسازي گرديد. جدايه ها بر اساس محل نمونه برداري در ۱۰ گروه قرار داده شدند. سپس از هر كدام از ده گروه يك جدايه به عنوان نماينده گروه انتخاب و بيماريزايي آنها بر روي ۷ رقم افتراقي در شرايط گلخانه مورد آزمايش قرار گرفت. نوع عكس العمل ارقام افتراقي يك ماه بعد از مايه زني بر اساس شاخص نه درجه اي براي بيماري برق زدگي نخود مورد مطالعه قرار گرفت و مطابق الگوي واكنش بيماريزايي در ايكاردا (ICARDA)، سه پاتوتيپ شامل پاتوتيپ يك از مناطق مهران، ايوان در استان ايلام، گيلانغرب، قصر شيرين، سرارود و صحنه در استان كرمانشاه، پاتوتيپ سه فقط از دره شهر در استان ايلام و پاتوتيپ شش از آبدانان، شيروان چرداول در ايلام و سرپل ذهاب در استان كرمانشاه تشخيص داده شد.