مقاله شناسايي پهنه هاي سيلابي و ويژگي هاي فيزيوگرافي و کمي حوضه آبريز دامن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي پهنه هاي سيلابي و ويژگي هاي فيزيوگرافي و کمي حوضه آبريز دامن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GIS
مقاله RS
مقاله پهنه هاي سيلابي
مقاله حوضه آبريز دامن
مقاله سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بومري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نهتاني فر عبدالباسط
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر شهباز
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبريز دامن با مساحت۳۴۳۷ کيلومترمربع در جنوب شرقي ايران در استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته است. در اين تحقيق براي تعيين و مشخص نمودن خصوصيات حوضه آبريز دامن مانند تعداد زير حوضه ها و نوع آنها، مساحت و محيط، شکل، شيب و زمان تمرکز ضمن بهره گيري از روشي نوين، با استفاده از توابع تحليلي GIS و مدل رقومي ارتفاع (DEM) به مقايسه آن با روش هاي سنتي پرداخته شده است. تصاوير سنجنده ETM+ با داشتن اطلاعات باندي در طيف طول موج مرئي، نواحي در معرض سيل را به دليل وجود پوشش گياهي ضعيف و نيز رسوبات جديد در تراس هاي رودخانه اي تفکيک مي نمايد. در اين تحقيق ترکيب هاي باندي مختلف از تصاوير لندست ETM+ براي حوضه و رودخانه دامن تهيه شد. بدين منظور روش هاي مختلف هيبريدي (نظارت نشده و چشمي) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تحقيق گوياي اين واقعيت است که بهره گيري ازتصاوير ماهواره اي براي مناطقي که فاقد آمار و اطلاعات کافي در خصوص پديده سيل است بسيار مفيد بوده و با تفسير تصاوير با وضوح بالا مي توان پهنه هاي آسيب پذير از سيل را شناسايي و طبقه بندي نمود.