مقاله شناسايي چهار گونه نماتد Belonolimid از مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي چهار گونه نماتد Belonolimid از مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Belonolimid
مقاله سيب زميني
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني پورقاسمي وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: مهديخاني مقدم عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي نماتدهاي انگل گياهي مزارع سيب زميني جمعا ۵۵ نمونه خاک و غده آلوده طي سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از مزارع سيب زميني شهرستان هاي استان خراسان رضوي جمع آوري گرديد. نماتدها پس ازاستخراج از خاک و تثبيت به گليسيرين منتقل شدند. شناسايي گونه ها بر اساس صفات مورفولوژيک ومرفومتريک انجام شد. از ۱۶ گونه شناسايي شده، چهار گونه از Belonolimid شامل Geocenamus rugosus، Amplimerlinius sikkimensis، Geocenamus tartuensis و Tylenchorhynchus shivanandi بوده كه سه گونه اخير براي فون نماتدهاي انگل گياهي ايران جديد مي باشند.