مقاله شناسايي ژن هاي مقاومت كانديد در ارقام محك جهاني Ma.R5، Ma.R8، Ma.R9 سولانوم دميسوم با روش Effectoromics که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي ژن هاي مقاومت كانديد در ارقام محك جهاني Ma.R5، Ma.R8، Ma.R9 سولانوم دميسوم با روش Effectoromics
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله سوختگي
مقاله فيتوفتورا اينفستانس
مقاله افكتور
مقاله ارقام محك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضويان سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نجات بوشهري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ون در ووسن ادوين
جناب آقای / سرکار خانم: ووسن جك
جناب آقای / سرکار خانم: ريتمن هندريك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلايت ديررس، مهمترين و مخرب ترين بيماري شبه قارچي سيب زميني در دنيا و يكي از بيماري هاي مهم اين محصول در ايران است. از اين رو مطالعات متعددي در دنيا روي اين بيماري مخرب و شناسايي مكانيزم بيماريزايي آن صورت گرفته در حاليكه در ايران مطالعات بسيار محدودي انجام شده است. يكي از جديدترين روش هاي ارايه شده طي كمتر از پنج ساله گذشته شناسايي ژن ها يا آلل هاي كانديد مقاومت با كمك ژنوميكس افكتور يا افكتورميكس است كه از جمله سريعترين روش ها براي شناسايي و جداسازي ژن مقاومت و نيز پي بردن به مكانيزم بيماريزايي است. از بين يازده ژنوتيپ استاندارد جهاني سيب زميني Ma.R5، Ma.R8 و Ma.R9 پايدارترين ژنوتيپ ها محسوب مي شوند لذا به منظور شناسايي سريع ژن هاي بالقوه مقاومت در اين ارقام، مجموعه اي از افكتورها مورد بررسي قرار گرفتند. در مطالعه حاضر، مجموعه اي از ۹۰ ژن افكتور كه با روش محاسباتي از ژنوم عامل بيماري بدست آمده بودند از طريق PVX اگرواينفيلتراسيون در سه ژنوتيپ استاندارد جهاني مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد ژنوتيپ هاي استاندارد Ma.R5 و Ma. R9 داراي ژن همولوگ R2 و Ma.R8 داراي ژن R3a مي باشد. مطالعه حاضر، روش نوين بكار رفته افكتوروميكس را بعنوان روشي سريع، ارزان و كارآمد جهت شناسايي و گروهبندي ژن هاي مقاومت جديد موجود در ژنوتيپ هاي مورد مطالعه معرفي مي نمايد كه امكان بكارگيري در برنامه هاي اصلاحي جهت ايجاد مقاومت پايدار را بهمراه خواهد داشت.