مقاله شناسايي گونه ساركوسيستيس ژيگانتيه آ با روش PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۴۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي گونه ساركوسيستيس ژيگانتيه آ با روش PCR-RFLP
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساركوسيستيس ژيگانتيا
مقاله PCR
مقاله RFLP
مقاله ايران
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليمي اصل عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جالوسيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تحويلداربيروني فريد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري فر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انگل ساركوسيست، يكي از مهمترين تك ياخته هاي متعلق به شاخه اپي كمپلسا (Apicomplexa) مي باشد كه در بين حيوانات خون گرم در كليه نقاط جهان شايع است. در مطالعه حاضر با استفاده از تكثير قطعه ژن ۱۸SrRNA و برش آنزيمي، گونه ساركوسيستيس ژيگانتيه آ مورد شناسايي قرار گرفت. بدين منظور ابتدا كيست هاي ماكروسكوپي ساركوسيستيس از عضلات مري و عضلات بين دنده اي گوسفندان كشتار شده در كشتارگاه شهريار جمع آوري شدند. سپس DNA انگل با روش فنل – كلروفرم استخراج شد و قطعه ژن ۱۸SrRNA با استفاده از پرايمر طراحي شده به روش PCR تكثير شد. در نهايت اين قطعه با آنزيم هاي MsPI و MboI برش داده شد. با توجه به مشخصات باندهاي برش شده با آنزيم، تمامي نمونه ها ساركوسيستيس ژيگانتيه آ تعيين شدند. اين اولين گزارش تشخيص مولكولي ساركوسيستيس ژيگانتيه آ در ايران است.