مقاله شناسايي گونه هاي جنس شبدر (بخش Chronosemium) در ايران با استفاده از خصوصيات دانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي گونه هاي جنس شبدر (بخش Chronosemium) در ايران با استفاده از خصوصيات دانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه
مقاله بخش Chronosemium
مقاله شبدر
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاج رسولي ها شادي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Chronosemium يکي از بخش هاي جنس شبدر مي باشد که داراي ۵ گونه علفي يک سالهT.aureum) ،T.campestre ،T.grandiflorum ،T.micranthum ،(T.spadiceum  و يک گونه علفي چند ساله T.badium در ايران مي باشد. دو گونهT.aureum  و T.campestre داراي شباهت هاي ريخت شناسي بسيار به ويژه در شکل درفش گل، طول دندانه هاي کاسه و رنگ جام گل مي باشند و هم چنين دو گونهT.badium  و T.spadiceum در صفت هايي مانند شکل درفش و رنگ جام گل داراي تشابه بالايي هستند، به طوري که مطالعه هاي ريخت شناسي به تنهايي قادر به تفکيک و شناسايي آن ها نمي باشد. با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني (S.E.M) اطلاعات مربوط به سه دانه از هرگونه مورد بررسي قرار گرفت و صفت هايي مانند شکل دانه، رنگ دانه، تزيينات سطح دانه، طول دانه (L)، عرض دانه(W) ، نسبت L/W و شکل ناف در نظر گرفته شد. بيش ترين طول دانه مربوط به گونه T.badium و کم ترين طول دانه مربوط به گونه T.aureum مي باشد؛ هم چنين بيش ترين عرض دانه در گونه T.badium و کم ترين آن در گونه T.aureum مشاهده شد. تزيينات سطح دانه در گونه هاي اين بخش از غده اي (tuberculate) تا چروکيده (rugulate) و رنگ دانه بين زرد تا قهوه اي متغير مي باشد. با تجزيه خوشه اي (کلاستر(، PCA و FA صفت هاي مربوط به دانه، قرابت فنتيکي گونه ها مطالعه شد و در پايان کليد شناسايي مربوط به گونه هاي اين بخش بر اساس صفات مربوط به دانه ارايه شد.