مقاله شناسايي گونه هاي خرچنگ پهن سمي متعلق به خانواده (Xanthidae) سواحل جزر و مدي شرق استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي گونه هاي خرچنگ پهن سمي متعلق به خانواده (Xanthidae) سواحل جزر و مدي شرق استان هرمزگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان هرمزگان
مقاله سواحل جزرومدي
مقاله استخرهاي پرورش
مقاله خرچنگ هاي سمي
مقاله Xanthidae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شجيعي هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي و تکميل اطلاعات تنوع گونه هاي بي مهره نواحي جزر و مدي استان هرمزگان و شناسايي برخي از آفات استخر هاي پرورش ميگو و صدفهاي مرواريد ساز و اهميت اکولوژيک خرچنگ ها در استان هرمزگان تنوع گونه هاي خانواده خرچنگ هاي Xanthidae از زير راسته Brachyura مورد بررسي قرار گرفت. نمونه برداري فصلي و با استفاده از طعمه گذاري و تور دستي در سه ايستگاه با ساختار صخره اي و گلي و در محل ايستگاه هاي پرورش ميگو انجام شد. داده هاي مربوط به فراواني گونه ها با استفاده از برنا مه کامپيوتري Excel تجزيه و تحليل شد. در اين مطالعه ۴۳ نمونه خرچنگ شامل ۳ گونه و يک جنس با استفاده از کليدهاي شناسايي معتبر و بر اساس ويژگي هاي ظاهري بدن مورد شناسايي قرار گرفتند.