مقاله شناسايي گونه هاي مختلف سالمونلا در مركز اصلاح و پرورش مرغ بومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۸۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي گونه هاي مختلف سالمونلا در مركز اصلاح و پرورش مرغ بومي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله شناسايي
مقاله مرغ بومي
مقاله تشخيص مولكولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راد مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: كليدري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كردجزي شكيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه صنعت طيور نقش بسيار مهمي در تامين پروتئين موردنياز جمعيت دنيا ايفا مي كند. يكي از عواملي كه سلامت فرآورده هاي غذايي طيور را به مخاطره مي اندازد، باكتري هاي خانواده انتروباكترياسه به ويژه سالمونلا مي باشد. سالمونلا منبع مهم آلودگي غذاهاي انساني و عامل پاتوژن بسيار قوي و بيماري زا در انسان ها است. راه هاي ابتلا انسان به عفونت سالمونلايي استفاده از تخم مرغ نيم پز و خام و گوشت طيور نيمه پخته مي باشد. تخم مرغ از طريق تخمدان مرغ مادر، آلودگي پوسته به مدفوع و از طريق محيط، به باكتري سالمونلا آلوده مي گردد. بنابراين مزارع مرغ مادر از مهمترين منابع عفونت سالمونلا مي باشند. روش هاي مختلفي براي جداسازي باكتري سالمونلا وجود دارد كه شامل روش هاي كشت سنتي و بيوشيميايي، سرولوژيكي و مولكولي است. در اين مطالعه كه در مركز اصلاح وپرورش مرغ بومي استان مازندران انجام گرفت، نمونه هاي مختلفي از بخش هاي مختلف سالن مرغ مادر، سالن جوجه كشي، سالن جوجه هاي زير يك هفته و نيز از تخم مرغ جمع آوري گرديد. درصد آلودگي به سالمونلا در ۴ سالن مرغ مادر ۶۴/۱% ودر زرده تخم مرغ ها و نيز پوسته ۹۲/۱% بود. از نمونه هاي مربوط به سالن جوجه كشي و سالن جوجه هاي زير يك هفته، باکتري سالمونلا جدا نشد. در مجموع تعداد ۷ نمونه آلوده به سالمونلا بوده و تمام اين نمونه ها متعلق به گروه D بودند. آزمايشPCR براي تاييد تشخيص جنس سالمونلا و نيز تعيين گونه صورت گرفت. تمام گونه ها به عنوان انتريتيديس (Salmnella enteritidis) تشخيص داده شدند.