مقاله شناسايي گونه هاي کانديداي جدا شده از واژينيت در خانم هاي مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي ابوالفضل بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي گونه هاي کانديداي جدا شده از واژينيت در خانم هاي مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي ابوالفضل بوشهر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت هاي قارچي
مقاله کانديديازيس
مقاله وولووواژنيت
مقاله گونه هاي کانديدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادوند مرادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ولووواژينيت کانديدايي بيماري است كه در اثر کلونيزاسيون گونه هاي کانديدا در موكوس دستگاه تناسلي خانم ها ايجاد مي شود. هدف اين تحقيق شناسايي گونه هاي مخمرهاي جدا شده از واژينيت در خانم هاي مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي ابوالفضل بوشهر بود.
مواد و روش ها: در اين بررسي که از خرداد ماه تا شهريور ماه ۱۳۸۱ در شهر بوشهر صورت گرفته است. از ۸۰ خانم مشكوك به واژينيت كانديدايي، به کمک سوآب، ۱۶۰ نمونه گرفته شد (۲ سوآب براي هر خانم). سپس از نمونه ها لام مستقيم و کشت تهيه گرديد ومخمرهاي جدا شده با کمک روش هاي استاندارد جذب و تخمير قندها، شناسايي گرديدند.
يافته ها: در اين مطالعه از ۸۰ نمونه مشكوك به واژينيت كانديدايي، تعداد ۴۲ نفر به اين بيماري مبتلا بودند. از ۴۲ مورد بيماري، ۳۱ مورد كانديدا آلبيكانس، ۵ مورد كانديداگلابراتا، ۴ مورد کانديدا تروپيكاليس و ۲ مورد هم كانديدا كفير عامل بيماري بوده است.
نتيجه گيري: در گروه مورد مطالعه اين بررسي، شايع ترين عامل بيماري ولوواژنيت کانديديايي، کانديدا آلبيکانس شناخته شد.