سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا فرزانه – سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

مدل چهل سال از کاربرد FMEA در دنیا می گذرد. از دیرباز پیشگیری از بروز خطا و خطر در فراندهای کاری از توجهات خواسته های بشر بوده که با توجه به گذشت زمان و نیاز انسان متدها و روشهای مختلفی در این راستا شکل گرفته و ارائه شده است . از جمله این روشها که به طور عمومی به روشهای ارزیابی ریسک معروف هستند می توان به FTA , HAZOP , FMECA و … اشاره کرد. که روش FMEA بعنوان روش عمومی و مناسب جهت هدف اصلی این مقاله یعنی فرایند نصب کیت CNG بر روی خودروهای ساخت داخل انتخاب شده است. با این متد ساده دقیقات فرایند ارزیابی ریسک به شکل منطقی و سیستماتیک دنبال می شود. شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی خطاها و خطرات بالقوه در فرایند تبدیل خودروهای ساخت داخل کشور از جمله توانمندیهای متد FMEA می باشد که به آن خواهیم پرداخت. در نهایت خطاها و خطرات به سه دسته high risk (اولویت اول)، middle risk (اولویت دوم) و low risk (اولویت سوم) اولویت بندی خواهندشد. و بر اساس اولویت بندی انجام شده مراجع مسئول می بایست نسبت به کاهش و یا حذف ریسک اقدام نمایند.