سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نکیسا برزگر – پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمدشهرام معین – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در این مقاله جزئیات طراحی یک سیستم شناسایی اتوماتیک افراد با استفاده از مشخصات یکتای عنبیه مورد بررسی قرار می گیرد . در این سیستم ابتدا مرز های درونی و بیرونی عنبیه با استفاده از اعمال اپراتور های لبه یاب حلقوی استخراج شده و سپس برای جلوگیری از وابستگی الگوریتم به تغییرات اندازه، که امری اجتناب ناپذیر می باشد، ناحیه عنبیه به فضای قطبی بدون بعد نگاشته می شود . برای افزایش سرعت اجرای مدول لبه یاب از تصاویری با تفکیک مکانی متفاوت استفاده شده است . پس از نگاشت به فضای قطبی، کیفیت تص ویر حاصل با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر بهبود یافته و در مرحله بعد با استفاده از تبدیل موجک گابور مشخصات یکتای موجود در بافت عنبیه استخراج شده و کد می گردد . با توجه به درجه آزادی بسیار بالای بافت عنبیه، سیستم با احتمال بسیار بالایی قادر به تفکیک اشخاص خواهد بود . در این مقاله برای آزمایش کارایی الگوریتم از پایگاه داده ای متشکل از ۷۵۶ عنبیه استفاده شده که نتایج بدست آمده نشاندهنده کارآیی بسیار بالای الگوریتم می باشد