سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سلطان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رحمتی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در این مقاله روشی برای شناسایی اعداد دستنو یس فارسی ارائه شده است که در آن از ویژگیهای استخراج شده از گرادیان تصویر استفاده می شود . روش مزبور قبلا در زمینه شناسایی اعداد انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است . در این روش، ابتدا تصویر به اندازه استاندارد نرمال شده و گرادیان تصویر محاسبه می گردد . سپس بر ای هر نقطه از تصویر، زاویه گرادیان محاسبه شده و به ۴ یا ۸ زاویه استاندارد، تبدیل می گردد . از روی تصویر گردایان حاصل، ۴ یا ۸ تصویر مجزا ساخته می شود که هر کدام از این تصاویر مقادیر گرادیان مربوط به یکی از زوایای استاندارد را در خود نگه می دارد . با نمونه برد اری از تصاویر فوق ویژگیهای نهایی استخراج می شوند . در روش ارائه شده، عمل دسته بندی با استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان(support vector machines) نمونه آزمایشی، مورد آزمون قرار ۳۹۳۹ صورت گرفته است . روش معرفی شده، با استفاده ازگرفته است که میزان تشخیص ۹۹/۵۹ درصد بدست آمده است