سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
محمد اکبری – کارشناس ارشد علف های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
محسن اکبری – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
نورعلی ساجدی – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مسعود گماریان – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:
در این پژوهش شناسایی اسیدهای فنولیک در یک چمن اسپورت مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره ناخالص روشاخساره های چمن اسپورت مورد نظر استخراج شده و برای تفکیک اسیدهای فنولیک از عصاره ناخالص جدا شده، طی فرآیندی در آزمایشگاه عصاره ناخالص را به فاز آبی و آلی تبدیل نموده و سپس عصاره فاز آلی توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC-Mass) آنالیز شد. نتایج ۸ نوع اسید فنولیکی را در عصاره روشاخساره چمن اسپورت که شامل سه گونه چمن فصل سرد می باشد، نشان داد.این عصاره حاوی اسید ترانس سینامیک (t-cin) ، اسید ۳، ۴ و ۵- تری متوکسی بنزوئیک (Tri-Meth)، اسید پی- کوماریک (p-cou)، اسید کافئیک (Caf)، اسید جنتیسیک (Gen)، اسید پروتوکاتچیو (pro) و اسید فرولیک (Fer) بود.