سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
وحید علاالدین – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گنبد
حسین جعفری – کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
سعید وطن خواه – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد همدان
ابوالفضل بالارستاقی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد همدان

چکیده:
ترک بعنوان یک عارضه درساختمان می تواند به یک تهدید جدی برای ساختمان و ساکنین آن بشمار آید، می توانیم ترک ها را به نوع های مختلفی شناسایی کنیم و علل ایجاد ترک را متوجه شویم. در این پژوهش بیشتر به ترک هایی که در دیوارهایبا مصالح بنایی ایجاد شده است پرداخته شده، و همچنین سه نوع ترک از جمله الف ترک در گوشه دیوار، ب موی ترک در وسط دیوار آجری، ج ترک اتصال بین پنجره و دیوار آجری اندود گچ مورد بررسی قرار داده شده است. که به لحاظ اهمیتموضوع این پژوهش با هدف بررسی انواع ترک بر روی ساختمانهایی با مصالح بنایی در شهر گرگان بعنوان جامعه آماری مدنظرقرار داده و از طریق روش سیستماتیک ۲۲ دستگاه ساختمان شناسایی و با پرسشنامه بسته مطالعات لازم انجام شده است. که نتایج بدست آمده نشان داده است که، استفاده از آجر سفالی بجای آجر گری در گوشه دیوارها و اجرای اندود گچ بجای پودر سنگ بر روی آستر سیمان در گوشه ساختمان و استفاده از آجر گری بجای آجر سفالی و اندود پودر سنگ به جای گچ دراتصال بین پنجره و دیوار باعث کاهش ایجاد ترک خواهد گردید، و همچنین مصالح نازک کاری در وسط دیوار تاثیری بر ترک در این محل ندارد بلکه مصالح سفت کاری آجر گری موثر است