سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اشجاران – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- تهران
رامین خواجوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتضی ستاری – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

کفپوشها می توانند به عنوان بستری مناسب جهت رشدوفعالیت میکروارگانیزمها مطرح باشند، بخصوص زمانی که در مکان عمومی و با فواصل زمانی شستشوی طولانی نظیر مسجد قرار می گیرند. غالبا در نتیجه رشد و فعالیت میکروارگانیزنها بر روی محصولات نساجی سه مشکل عمده به وجود می آید: -۱ به خطر افتادن سلامت انسان ۲-ایجاد بوی بد ۳-تخریب کالایکی از رایجترین کفپوشها در ایران فرش است که در این میان فرش ماشینی اکریلیکی سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است.با درنظر گرفتن ارتباط مستقیم فرش با انسان و لزوم توجه به بهداشت و سلامت آن، در این مقاله امکان حضور و رشد باکتری های خطرناکی نظیر اشرشیاکولی و پسودوموناس بر روی فرش ماشینی اکریلیکی با استفاده از مشاهده خصوصیات مورفولوژیکی باکتری ها و انجام مراحل کشت در محیطهای مصنوعی همچون بلادآگار،نوترینت آگار و EMB و همچنین انجام آزمایشات تخصصی باکتری شناسی نظیر کاتالاز،اکسیداز مورد بررسی قرار گرفته است.