سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آرش جوانمرد – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور ، تبریز
علی جوادمنش – گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

از جمله عمده ترین مسایل جهانی در ارتباط با بازاریابی، فروش و صادرات گوشت، همانا کسفیت گوشت تولیدی و مطابق با ذائقه های مختلف مصرف کنندگان می باشد. در قرن اخیر، صنعت پرورش و تولید حیوانات گوشتی به سوی تولید گوشت بدون چربی، تولید بیشتر و نتیجتاً افزایش گوشتهای مطبوع و حاوی تردی کافی حرکت می کند. گوشت حیوان نر از ارزش اقتصادی بالایی نسبت به حیوان ماده برخئردار است زیرا حیوانات ماده عمدتاً به منظور تولید مثل نگهداری می شود و طبیعاً ذبح آنها زمانی صورت می پذیرد که دارای سن بالایی باشند، بنابراین گوشت آنها فاقد کیفیت مطلوب می باشد. موضوع این پژوهش استفاده از روشهای مولکولی تعیین جنسیت قطعات گوشت عرضه شده در قصابی ها و بررسی صحت ادعا نسبت به فروش گوشت حیوان نر به مشتری می باشد. نمونه های قطعات گوشت از ۱۰ قصابی در سطح استان (سه نمونه از هر مغازه) به طور تصادفی اخذ گردیده و استخراج DNA به کمک روش بوم و همکاران (۱۹۹۰) و واکنش زنجیری پلیمراز (Chain Reaction Polymerase) جهت تکثیر قطعه ۳۰۷ جفت بازی از ناحیه ای واقع در کروموزوم Y به نام جایگاه BRY1 گاوی انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که در ۷۰ درصد مواقع عرضه کنندگان گوشت از صداقت لازم در مورد فروش گوشت حیوان نر به مشتری برخوردار نبودند.