سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا آراستی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد – دانشگاه صنعتی شریف
زهره بشارتی راد – مربی پژوهش و سرپرست بخش دانش فنی شرکت متن

چکیده:

مقاله حاضر به شناسایی تکنولوژی های استراتژیک حوزه انتقال نیرو در صنعت برق ایران می پردازد . تکنولوژی های استراتژیک، تکنولوژی هایی هستند که بیشترین نقش را در تحقق اهداف استراتژیک ایفاء می کنند و بهترین کاندیدا برای سرمایه گذاری هستند . در شناسایی این تکنولوژی ها از یک رویکرد فرآیندی استفاده شده است . ضمن معرفی مفهوم فرآیند رویکرد فرآیندی، سه قدم اساسی طی شده برای شناسایی تکنولوژی های استراتژیک حوزه انتقال تشریح می گردد . این قدم ها عبارتند از : شناسایی فرآیندهای حوزه انتقال، ارزیابی اثر فرآیندها بر اهداف استراتژیک حوزه انتقال و انتخاب فرآیندهای کلیدی این حوزه و بالاخره شناسایی تکنولوژی های متعلق به فرآیندهای کلیدی، بر اساس رویکرد پیشنهادی، لیستی از ۲۷ تکنولوژی استراتژیک ارائه می شود که اولویت های سرمایه گذاری آینده صنعت را در حوزه انتقال برای یک افق ۱۵ ساله تشکیل می دهند .