سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل مسعودیان – گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده:

بررسی ۴۵ سال داده های ایستگاه همدید اصفهان به روش تحلیل خوشه ای نشان داد که در اصفهان ۹ تیپ هوا وجود دارد. این تیپ ها عبارتند از تیپ سرد، یخبندان، آرام؛ تیپ سرد، یخبندان، خشک؛ تیپ معتدل؛ تیپ بسیار سرد، یخبندان، آرام، مه آگین؛ تیپ سرد، بادی؛ تیپ گرم و خشک؛ تیپ بارشمند؛ تیپ بادی؛ تیپ بسیار گرم و خشک. تغییرات فصل در اصفهان به سبب پیدایش و میرش این تیپ های هواست.