سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پرگل قوام مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد حسن شاه حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/شهر قدس، گروه میکروب شناسی
سید محمد رضا فاطمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بهرام کاظمی – مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

آبسنگهای مرجانی دارای جوامعی همزیست از جلبکهای تک سلولی تاژکدار از جنس Symbiodinium می باشند. این جلبک های تک سلولی در اصطلاح زوگسانتله نامیده می شوند که از نظر رده بندی بسیار متنوع بوده و نقش مهمی در تأمین کربنات کلسیم برای مرجان ها و در نتیجه آهکی شدن آنها ایفا می کنند. تغییرات شدید حرارت، از جمله گرم شدن بیش از حد آب دریا از جمله عواملی هستند که باعث جدا شدن زوگسانتله از مرجان ها شده و باعث پدیده سفیدشدگی و در نهایت مرگ مرجان ها می گردد. به نظر می رسد که برخی از کلادهای (Clades) زوگسانتله مقاومت بیشتری نسبت به تغییر شرایط محیطی دارند. امروزه با استفاده از روشهای مولکولی می توان این کلادها را شناسایی کرد. تاکنون در مناطق آبسنگی مختلف دنیا تعدادی از این کلادها شناسایی گردیده و کلادهای A, B,C, D, E, F گزارش شده است.
در این تحقیق مرجان گونه Acropora clathrata از عمق حدود ۳/۵ متر جمع آوری شده و سپس در بافر نمکی DMSO نگهداری و توده جلبکی زوگسانتله با استفاده از بافر DNAB و دستگاه شستشو با هوا (Air Brush) از مرجان گردید.