سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود فرکی –
نادر کریمی –
مازیار پالهنگ –

چکیده:

امروزه کاربردهای ویدئو کاوی به پیاده سازی آسان، کم هزینه، و هوشمند سیستمهای کمک آموزشی و آموزش از راه دور کمک شایانی می کنند. در بسیاری از سخنرانی ها و ارائه ها نیاز به نوشتن مطلبی روی پرده یا دیوار می شود که در حال حاضر انجام این امر دشوار و پرهزینه است. این مقاله سیستم جدیدی را معرفی می کند که در آن سخنرانی بااستفاده از یک لیزردستی ( به عنوان ماژیک) می تواند مطالبی را روی پرده، دیوار یا وایت برد بنویسد. از آنجایی که در اکثر سخنرانیها از کامپیوتر و ویدئو پروژکتور استفاده میشود سیستم پیشنهادی را می توان با نرم افزارهای مربوطه هنگام سخنرانی همراه کرد. به عنوان یک کاربرد مناسب برای سیستم پیشنهادی، بازشناسی حروف فارسی را به آن افزودیم. ابتدا با ردیابی نور لیزر یک تصویر مجازی ساخته و اطلاعات بر خط حرف نوشته شده استخراج می شود. در مرحله بعد یک الگوریتم لاغر کردن کارا و کم هزینه به حرف نوشته شده اعمال و پس از آن استخراج ویژگی صورت می گیرد در نهایت با استفاده از درخت تصمیم گیری و همچنین تصدیق متقاطع ۱۰تایی، بازشناسی انجام می شود. برای ساخت درخت تصمیم گیری از الگوریتم یادگیری ماشین C4.5 استفاده شده است. بازشناسی انجام شده نسبت به تغییر اندازه، محل نوشتن، و چرخش حروف مقاوم است. نتایج عملی به دست آمده حالی از مطلوب بودن عملکرد سیستم پیشنهادی است.