سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید رضا موسوی فیرده – کارشناس ارشد برق(کنترل)
علی جعفرقلی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

نخستین معیاری که می بایست از دیدگاه کنترلی در مورد عملکرد یک سیستم دینامیکی مورد تایید قرار گیرد، پایداری داخلی سیستم مورد بررسی است. تنها در صورت بر آورده شدن این نیاز اولیه است که می توان در مورد دیگر مشخصه های دینامیکی سیستم مانند زمان پاسخ، میزان فراجهش، زمان استقرار و خطای حالت ماندگار اظهار نظر نموده و در صدد بهینه سازی آ نها برآمد. با وجود اهمیت ویژه ی این موضوع، تحقیقات چندانی در کشور در مورد تحلیل پایداری و بررسی عوامل موثر بر آن در موتورهای سوخت مایع صورت نپذیرفته است. در این پژوهش، جهت تعیین بازه ی پایدار عملکرد یک موتور سوخت مایع، شبیه سازی مدل غیرخطی آن در محیط سیمولینک نرم افزار مطلب در شرایط نامی مد نظر قرار گرفته است . با توجه به بالا بودن درجه ی سیستم، استفاده از رو شهای مرسوم تحلیل پایداری سیستم های غیر خطی مانند رو ش های لیاپانو ف و صفحه – فاز برای مدل مورد نظر غیرممکن می باشد. لذا مقادیر متغیرهای حالت در شرایط ماندگار ثبت شده و در ادامه عملیات خط ی سازی مدل حاصل که توام با تعیین صحیح ورودی و خروجی مدل می باشد، صورت پذیرفته است. در این مرحله مدل حلقه باز سیستم حاصل شده و پس از آن مفهوم ضریب بهره به عنوان عامل اساسی در تعیین پایداری سیستم و نحوه ی تغییرات این ضریب بر اساس پارامترها ی فیزیکی، مورد بررسی قرار گرفته است . با استفاده از مدل خطی حاصل، تابع تبدیل و پاسخ فرکانسی حلقه باز معین گردید . در ادامه با استفاده از معیار نایکوییست، تحلیل پایداری سیستم رگولاتور + موتور انجام و محدوده ی حاشیه پایداری و فرکانس های قطع معین شده است. نهایتاً اثرات پارامترهای سازه ای و فرآیندی زیرسیستم های مربوطه، رصد گردیده است.