سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صدیقی – دانشگاه یزد مجتمع فنی و مهندسی،دانشکده مهندسی برق ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق ایران

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی خطاهای امپدانس بالا ارائه شده است . به کمک این روش خطاهای امپدانس بالا از بین انواع حالات گذرا، نظیر کلیدزنی خازنی، کلیدزنی بارهای فشار ضعیف و متوسط، خطای تکفاز، جریان هجومی ترانس و کلیدزنی خط بدون بار و جریان نشتی مقره ها تشخیص داده می شود . در این روش برای دسترسی به مؤلفه های فرکانس بالای سیگنالها و استخراج ویژگیها از تبدیل موجک، برای انتخاب ویژگیها از روش آنالیز مؤلفه های اصلی و برای جداسازی داده ها از طبقه بندی کنندة بیز استفاده شده است . اطلاعات مربوط به خطاهای امپدانس بالا با انجام آزمایش بر روی یک فیدر ۲۰ kV و سایر حالات گذرا با شبیه سازی یک فیدر با اطلاعات واقعی به کمک برنامه EMTP بدست آمده اند . نتایج نشان دهندة قابلیت بالای روش پیشنهادی برای شناسایی خطاهای امپدانس بالا می باشند .