سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی سرلک – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله الگوریتمی مبتنی برماشین بردارتکیه گاه Support Vector Machine برای تشخیص خطای امپدانس بالا درشبکه های توزیع ارایه شده است دراین سیستم شناسایی الگو ابتدا سیگنال جریان درپنجره داده باطول ۵سیکل که شامل اطلاعات قبل و بعدوقوع هراغتشاش درشبکه توزیع است درحوزه زمان فرکانس و بابکارگیری تبدیل موجک گسسته موردتجزیه و تحلیل قرارمیگیرد سپس اطلاعات زمان فرکانس بدست آمده بمنظور تشخیص اینکه اغتشاش مذکور مربوط به خطای امپدانس بالا است یاپدیده های نرمال درشبکه توزیع به SVM اعمال میشود نتایج شیبه سازی برروی یک سیستم ۴شینه نشان میدهد که روش ارایه شده دقت بسیارخوبی همراه با استفاده ازتابع کرنل RBF دارد همچنین نشان داده شده است که روش استخراج ویژگی تحلیل مولفه های اساسی تاثیر بسیارزیادی دربهبود عملکرد روش ارایه شده دارد