سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه همدان
کیانوش منادی طبری – سرپرست گروه ایمنی شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

فرایند شناسایی خطر و ارزیابی ریسک را در موضوعات گوناگونی می توان انجام داد که در متون علمی مربوط به دانش ایمنی معرفی شده اند و از این میان می توان به موضوعاتی مانند فرایندها ، عملیات ، دستورالعملها، روشهای اجرایی، تحلیل سوانح، و … اشاره کرد. یکی ازموضوعات مهمی که لازم است تا درباره فرایند شناسایی خطر و ارزیابی ریسک انجام گردد عبارتست از : تکنولوژی جدید الورود یعنی هنگامیکه تصمیم می گیریم فن آوری جدیدی اعم از نرم افزاری و یا سخت افزاری ، را به سیستم واردنماییم ، می بایست آنها را از لحاظ خطراتی که ممکن است به همراه این ف نآوری وارد محدود ههای سیستم شوند و یا خطراتی احتمالاً در اثر ورود آنها در سیستم بوجودم یآیند ، مورد ارزیابی ریسک قراردهیم