سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدمهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

دشت زابل ، بخشی از بلوک هیلمند می باشد. این دشت نسبت به مناطق مجاور خود در ایران حالت فرو افتاده دارد که یادآور فرونشست هیریرود در افغانستان می باشد. بدلیل اینکه این منطقه چندان مورد بررسی قرار نگرفته است از چند و چون زمین شناسی آن اطلاعی در دست نیست. به طور قطع سطح این دشت اکثرا پوشیده از آبرفت ها و بادرفت های جوان و کواترنر می باشد. با توجه به مطالعه دورسنجی انجام شده، وجود ۳ خطواره F2, F1و F3 در این منطقه برای اولین بار محرز گشت که هر ۳ این ها آبرفت های جوانکواترنر را قطع کرده اند. خطواره F1 روند شمالی- جنوبی دارد و قوسی شکل می باشد و به صورت راستگرد عمل کرده است. خطواره F2 که در نزدیکی مرز ایران و افغانستان و در خاک ایران قرار دارد، روند شرقی- غربی دارد و به صورت چپگرد عملکرده است. خطوراه F3 که بخشی از آن در ایران و بخشی در خاک افغانستان می باشد، روند شمال شرق- جنوب غرب داردعملکرد آن راستگرد می باشد.